ကူညီချင်တဲ့ မိုးတိမ်လေး - ဒေါက်တာမေမွန် ဆရာမယဉ်ယဉ် (အနာဂတ်အလင်းသစ်)