စာရေးဆရာမ ဂျူး ၏ ရေမျောသီး ဝတၳုတို (ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၃) ပြန်လည် ဖတ်ကြားသူ - ဟေမာနေဝင်း (အဆိုတော်)