ကို​ဒေါင်း ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြတဲ့ စာအုပ်လေး​တွေ Day 21 (29.8.2020) #DAUNG