၉၀ခုနှစ်က အငွေ့အသက်များနဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေး _The Oldies 1968 ( with English Sub)